رنگ های اپوکسی فنولیک نمونه از رنگ های اپوکسی بوده که در مقایسه با رنگهای اپوکسی پلی آمید و پلی آمین پوشش های مقاوم تری در برابر خوردگی، مواد شیمیایی، حلالها، ترکیبات اسیدی و بازی ایجاد می کنند.

ویژگی شاخص این پوشش ها مقاومت شیمیایی بالای آنهااست.

کاربرد عمده رنگ های اپوکسی فنولیک در تولید پوشش های مقاوم شیمیایی می باشد. 

بطور معمول پوشش ایجاد شده بوسیله این دسته از رنگ های اپوکسی در مقایسه با رنگهای اپوکسی پلی آمید و پلی آمین از انعطاف پذیری کمتری برخوردار بوده و تا حدودی شکننده است. همچنین رنگ های اپوکسی فنولیک دارای دمای پخت بالاتری نسبت به نمونه های اپوکسی پلی آمیدی و پلی آمین هستند.

انواع رنگ های اپوکسی فنولیک

اپوکسی فنولیک با مقاومت شیمیایی بالا

اپوکسی فنولیک با مقاومت شیمیایی بالا و انعطاف بالا