شکایت مشتریان

نام واحد صنفی/شرکت/موسسه(*)
Please enter the name!

نام و نام خانوادگی متقاضی(*)
Please enter the name!

شکایت از قسمت /خدمات(*)
ورودی نامعتبر است

متن شکایت(*)
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیک(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تماس ثابت
ورودی نامعتبر است

شماره همراه
ورودی نامعتبر است

بارگذاری متن شکایت
ورودی نامعتبر است

لطفا فایل های مورد نظرتان را حداکثر با حجم 200 کیلو بایت و با پسوندهای PDF ، DOC,DOCS ، JPG ، TXT ، ارسال کنید

کد امنیتی
ورودی نامعتبر است