مشخصات : پرایمر زینک ریچ اپوکسی از جمله رنگ های دو جزئی بر پایه ی رزین اپوکسی می باشد که به عنوان زیر لایه برای رنگ های اپوکسی وپلی اورتان استفاده می شود. گرد روی به عنوان پیگمنت اصلی در این پرایمر از طریق واکنش شیمیایی و یا حفاظت کاتدی باعث حفاظت سطوح فلزی در برابر خوردگی می گردد.

کاربرد: این رنگ جهت محافظت سطوح فلزی در برابر رطوبت و مواد اسیدی و بازی توصیه می شود. همچنین این رنگ قابل کاربرد در محیط های صنعتی مانند پتروشیمی و پالایشگاه، حفاظت در برابر خوردگی سازه های فلزی و دستگاه هاییکه در معرض رطوبت و آب و هوای نامناسب قرار دارند، مخازن صنعتی، وغیره می باشد.