مشخصات :ماستيك از جمله مواد مورد استفاده براي آب‌بندی و استحکام بخشی سنگ ها می‌باشد كه در نوع  اپوکسی به  صورت دو جزئی تولید و عرضه می شود. از جمله ویژگی های این محصول می توان به استحکام بالا ومقاوم در برابر ضربه، قدرت پرکنندگی نفوذ وکیفیت عالی در انواع شیدها اشاره کرد.  این محصول پس از اجرا روی سنگ براقیت و جلوه خاصی به سنگ داده و با پوشاندن خلل وفرج آن سطحی صاف و یکدست روی سنگ ایجاد می کند.

کاربرد : پر کردن خلل و فرج سنگ ها و استحکام بخشی سنگها با اعمال  بر دو طرف سنگ برای آماده سازی مراحل سایش و پولیش و افزایش براقیت و جلوه ی ظاهری سنگ ها