کفپوش اپوکسی

- آستری کفپوش اپوکسی / پلی آمین

- لایه میانی کفپوش اپوکسی

- لایه رویه کفپوش اپوکسی ضد خش

- لایه رویه کفپوش اپوکسی خود تراز شونده

- لاک محافظ اپوکسی ضد خش

- لاک محافظ اپوکسی ضد اسید

- کفپوش اپوکسی مناسب برای قرنیز و دیوار

کفپوش پلی اورتان

- کفپوش پلی اورتان

- لاک محافظ پلی اورتان ضد خش